เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่

เกี่ยวกับคาเฟ่

Data Science is the study of the generalizable extraction of knowledge from data.

It is an interdisciplinary field about processes and systems to extract knowledge or insights from data in various forms, either structured or unstructured, which is a continuation of some of the data analysis fields such as statistics, data mining, and predictive analytics, similar to Knowledge Discovery in Databases (KDD).

Vasant Dhar


เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่ | Data Science Café เป็นเวบที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับ Data Science และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผู้เขียนสนใจ

เวบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Data Science Thailand และ meetup ที่จัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเราได้ที่ efac.ecneicsatad@atsirab, Twitter @datascicafe, หรือ


ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ คาเฟ่ @ Slack


เวบนี้ใช้ฟอนต์ ชาติไทย พัฒนาโดย CS@Nok และ HUGO static website engine กับ Hyde-y

CC BY 4.0