เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่

คาเฟ่รีวิว : Architect's Guide to Implementing a Digital Transformation

คาเฟ่รีวิว : E-book เล่มล่าสุดจาก MapR เล่มนี้ แนะนำแนวทางในการทำ digital transformation หรือ การปรับ IT infrastructure ขององค์กรเพื่อรองรับกับการปรับตัวเพื่อเป็น data-driven organization


Data-driven organization เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเกือบทั้งหมด IT architecture และ IT infrastructure ที่องค์กรทั่วไปคุ้นเคยอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ data-driven organization ได้อีกต่อไป Workload และข้อมูลในรูปแบบใหม่ เช่น unbounded data, unstructured & semi-structured data, machine learning, analytics, ฯลฯ จะถูกนำมารวมอยู่ใน data platform หลักขององค์กร

Demarest บอกว่าการที่องค์กรเริ่มนำเครื่องมือใหม่, ข่้อมูลใหม่, และวิธีคิดแบบใหม่ มาเป็นหัวใจของ data-driven business นั้น ถือว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ 30 ปีเลยทีเดียว (once-in-30-year shift)

แม้ว่าแต่ละองค์กร จะมีขั้นตอนในการทำ digital transformation เฉพาะของตัวเอง Demarest บอกไว้ว่า ในภาพรวมจะมีอยู่ 4 phases หลักดังนี้

  1. Experimentation : รู้จัก และทดลองทำ pilot-proof of concept
  2. Implementation : พัฒนาระบบ production สำหรับ use case จริง
  3. Expansion : on board use case อื่นๆในองค์กร
  4. Optimization : optimize ระบบ และนำเครื่องมือต่างๆในองค์กรมาใช้งานร่วมกับ platform ใหม่

ในแต่ละ phase Demarest จะมีรายการของผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ควรจะทำ และ use case จริงจากหลายๆองค์กรด้วย

สิ่งที่น่าสนใจใน Phase ที่ 4 คือ ในบรรดาลูกค้าของ MapR ทั้งหมด มีองค์กรเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้นที่ก้าวมาถึงขั้นนี้ และคน-องค์กร ที่สามารถทำ digital transformation ได้ในระดับนี้ ก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขามี competitive advantage เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ


ในยุคที่ใครๆก็บอกว่าต้องทำ digital transformation, big data, หรือ data science – หลายๆองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงระดับ operation มักจะพบกับแรงกดดันในการปรับเปลี่ยนองค์กร และมีคำถามว่าเรา จะต้องทำอะไร และทำอย่างไรดี

แม้ว่า e-book ฟรีเล่มนี้จะอ้างอิงกับ MapR architecture ซึ่งมีส่วนที่เป็น proprietary tools เป็นจำนวนมาก แต่ผู้เขียนเชื่อว่า e-book เล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ digital transformation สำหรับองค์กร


ชื่อหนังสือ : Architect’s Guide to Implementing a Digital Transformation
ผู้แต่ง : George Demarest, Jim Scott
วันที่เผยแพร่ และจำนวนหน้า : ฤดูใบไม้ร่วง 2016, 62 หน้า
local mirror(PDF)