เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่

เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่ | Data Science Café

The Road to Big Data

เรื่องของ Big Data เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายๆองค์กรได้ให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้ ผู้เขียนจึงอยากสรุปมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และแนะนำแนวทางในการนำ Big Data มาใช้ในองค์กร

เซบาสเตียน เวอร์นิค กล่าวไว้ใน TED Talk ว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเท่าใดก็ตาม แต่มันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้น และอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากในการตัดสินใจ คือสมองของเราเอง

แนะนำ Kafka สำหรับ data integration

แนะนำ messaging system ประสิทธิภาพสูง และตัวอย่างในการนำมาใช้งานเพื่อลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง service ต่างๆในองค์กร

ความปลอดภัยของ SSL/TLS เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม วันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการตรวจสอบ แก้ไข และเตรียมตัวรับมือในระยะยาวกัน