เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่

Big Data

ในซีรีส์ Spark เพื่อ data warehouse offload นี้ ผู้เขียนจะแนะนำตัวอย่างการนำ Spark มาทำ RDBMS / data warehouse offload เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดเงิน และประหยัดเวลาในการจัดการกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ Big หรืิอไม่ Big ก็ตาม

คาเฟ่รีวิว : E-book เล่มล่าสุดจาก MapR เล่มนี้ แนะนำแนวทางในการทำ digital transformation หรือ การปรับ IT infrastructure ขององค์กรเพื่อรองรับกับการปรับตัวเพื่อเป็น data-driven organization

ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรแห่งหนึ่งที่กำลังเริ่มนำ predictive analytics มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ในระหว่างนั้นได้เกิดประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งว่าทำไมงานในแต่ละ batch มันใช้เวลาทำงานนานมากๆ วันนี้จึงอยากจะขอสรุปสิ่งที่ได้คุยกันคร่าวๆมาเล่าให้ฟังในคาเฟ่

The Road to Big Data

เรื่องของ Big Data เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายๆองค์กรได้ให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้ ผู้เขียนจึงอยากสรุปมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และแนะนำแนวทางในการนำ Big Data มาใช้ในองค์กร

แนะนำ Kafka สำหรับ data integration

แนะนำ messaging system ประสิทธิภาพสูง และตัวอย่างในการนำมาใช้งานเพื่อลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง service ต่างๆในองค์กร